Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA)

Ödəniş üçün məlumatı daxil edin
Minimal məbləğ
Maksimal məbləğ
Terminallar
Expresspay
Terminal tapmaq